Email och sms påminnelser

Ni kan skicka ut dagliga påminnelser till deltagarna på sms eller email. Gå till ”Inställningar” och välj ”Email påminnelser” eller ”SMS påminnelser” och följ stegen för at installera påminnelsen. Ni kan välja att skicka ut samma meddelande varje dag genom att skriva en text under ”Alla dager”. Du kan också åsidosätta dina egna meddelande ved att markera enskilda dagar.

Deltagarna kan själva aktivera eller inaktivera denne tjänst efter att dom har svarat på en lucka.

Dagliga påminnelser kan:

  • Få flera att delta oftare på kalendern och därmed öka den virala spridningen på sociala medier.
  • Vara en bra möjlighet att promota et extra fint pris.
  • Styrs själv av deltagarna så det inte upplevs som ”påtvunget”